Funcions

Calc disposa de múltiples funcions. S'ha de tenir en compte que el nom de les funcions depèn de l'idioma que tenim posat a l'OpenOffice.

Per ajudar-nos en la definició i sintaxi de les funcions podem usar l'auxiliar de funcions:

Funcions

Destaquem algunes funcions d'ús habitual:
  • SUMA()
  • MITJANA()
  • MAX()
  • MIN()
  • COMPTA()
  • SI()
  • SUMASI()
  • COMPTASI()
  • I()
  • O()
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM