Diagrames


Calc suporta un ampli ventall de diagrames. Per inserir un diagrama hem d'anar a Insereix->Diagrama.... Per la creació del diagrama hi ha 4 fases:
  1. Elecció del tipus de diagrama.
  2. Rang de dades: escollim a partir de quines dades volem que ens faci el diagrama.
  3. Sèrie de dades: configurem cadascuna de les sèries del rang de dades
  4. Configurem diversos elements del diagrama: títol, subtítol, llegenda...
Inserir diagrames

Un cop creat el diagrama, podrem editar cadascuna de les parts d'aquests. Per fer-ho:
  1. Fem doble clic damunt del diagrama
  2. Fem un clic damunt de l'objecte del diagrama que volem modificar
  3. Premem amb el botó dret i usem el que necessitem del menú contextual.
Trobareu les explicacions de la majoria d'aquetss diagrames i diverses pràctiques de treball en el següent enllaç.
Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM