Formularis

Formularis

Els formularis són una eina que ens permetrà administrar les dades de la nostra bas de dades amb una interfície amigable.

La manera més fàcil de crear formularis és amb l'ajuda de l'auxiliar.

Creació d'un formulari associat a una taula o consulta

Podem veure pas a pas com crear un formulari a partir d'una taula a la Pràctica 1 del mòdul 4 del Curs XTEC: Introducció a les bases de dades. També se'ns mostra a la demo del curs "Curso básico de OpenOffice Base" de Guadalinex.

Podeu veure un altre exemple de formulari a la base de dades biblioteca2.odb, on s'administren tots els camps de la taula Alumnes.

Formularis en vista disseny

Els formularis es poden crear o modificar amb la vista de disseny. En aquest tipus de vista es poden modificar tots els aspectes del formulari.

Per accedir a la vista de disseny heu d'editar el formulari (botó dret->Edita). Podrem tractar el formulari com si es tractés un document de text. Per modificar els objectes de formulari els hem de fer doble clic. En alguns casos els elements estan agrupats, Per desagrupar-los cal prémr el botó dret i triar l'opció Agrupa -> Desagrupa.

Tant per modificar com per afegir controls podem ajudar-nos de la següent barra d'eines:

Barra deines de formulari

Trobem aquí molts controls que no es generen quan usem l'auxiliar.

Un dels usos més útils serà afegir llistes per als valors que són codis, amb la descripció d'aquests codis en una altra taula. Si tenim les relacions fetes entre les taules en joc i usem l'auxiliar de creació de llistes podrem crear fàcilment aquest tipus de controls.

El funcionament de com editar formularis el teniu descrit a l'apartat de formularis de Writer. També podeu consultar l'apartat "Formularios avanzados" del "Tutorial de OpenOffice.org Base".

Subformularis

La creació de subformularis està detallada pas a pas en la Pràtica 2 del mòdul 4 del Curs XTEC: Introducció a les bases de dades.

Last modified: Monday, 1 July 2013, 09:14 AM